شب مهتابی (عکس های عاشقانه)







سخن بزرگان :

آن کس که ارده و استقامت دارد، روي شکست نمي بيند. مترلينگ



نکات سخت هم اساسی ساده دارند . ارد بزرگ



بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسو



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر