جدایی (عکس های عاشقانه)


سخن بزرگان :

عشق يعني اراده به توسعه خود با ديگري در جهت ارتقاي رشد دومي. اسكات پكمیهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . ارد بزرگما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده كه خود پيموده‌ايم مي‌توانيم هدايت كنيم. اسكات پك


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر