خانه عاشق (عکس های عاشقانه)


سخن بزرگان :

کسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثل فلسطينياگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن . ارد بزرگسعادت ديگران ، بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر