جدایی (عکس های عاشقانه)




سخن بزرگان :

از اشتباهات خود و ديگران عبرت بگير . بزرگمهر حکيم



بزرگداشت توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند . ارد بزرگ



خطاهاي ديگران را، چون خطاي خويش ، تحمل کن. فنلن




هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر