جدایی (عکس های عاشقانه)
سخن بزرگان :

از اشتباهات خود و ديگران عبرت بگير . بزرگمهر حکيمبزرگداشت توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند . ارد بزرگخطاهاي ديگران را، چون خطاي خويش ، تحمل کن. فنلن
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر